Święcenia Kapłańskie

Sakrament święceń obejmuje trzy stopnie: święcenia diakonatu, święcenia prezbiteratu i święcenia biskupie. W dniu 8 maja 2010r. w katowickiej katedrze Chrystusa Króla miało miejsce udzielenie sakramentu święceń prezbiteratu. Metropolita Górnośląski abp Damian Zimoń wyświęcił na kapłanów 17 diakonów.

Dzień święceń prezbiteratu jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących je i ich najbliższych, ale także dla całej archidiecezji. Diakoni przygotowywali się na ten dzień przez 6 lat studiów i pracy nad sobą oraz bezpośrednio przez 5 dniowe rekolekcje zamknięte w Kokoszycach, które poprowadził ks. Marek Długajczyk.


Diakoni - kandydaci do święceń prezbiteratu - przez włożenie rąk i modlitwę konsekracyjną biskupa otrzymują szczególny udział w posłannictwie Chrystusa jedynego i najwyższego Kapłana. Katechizm Kościoła Katolickiego przypominając postanowienia Soboru Watykańskiego II uczy, że prezbiterzy są "współpracownikami stanu biskupiego, w celu należytego wypełniania powierzonego przez Chrystusa apostolskiego posłannictwa" i są wyświęceni, aby głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i sprawować kult Boży jako prawdziwi kapłani Nowego Testamentu. Mocą specjalnego sakramentu "dzięki namaszczeniu Ducha Świętego zostają naznaczeni szczególnym znamieniem i tak upodobniają się do Chrystusa Kapłana, aby mogli działać w zastępstwie Chrystusa Głowy" KKK 1562-1564

Samo udzielenie święceń ma miejsce po czytaniach Liturgii Słowa
i ma następujący przebieg:

Po Ewangelii Rektor Seminarium przedstawia Księdzu Biskupowi kandydatów i prosi o udzielenie im święceń. Ksiądz Biskup po dokonaniu ich wyboru wygłasza homilię. Po homilii wybrani na urząd kapłanów odpowiadając na pytania Księdza Biskupa wyrażają gotowość przyjęcia obowiązków wynikających ze święceń i składają mu przyrzeczenia czci i posłuszeństwa.

Następnie wierni polecają Bogu kandydatów śpiewając litanię do Wszystkich Świętych. Zaś kandydaci na znak największego uniżenia przed Bogiem leżą krzyżem. Ta postawa jest jednocześnie znakiem ich całkowitego bezwarunkowego oddania się Bogu i gotowości pełnienia Jego woli. Wszystkie te obrzędy "mają potwierdzić, że wybór kandydatów został dokonany zgodnie z praktyką Kościoła" i przygotować do uroczystego aktu konsekracji (KKK 1574).

Po litanii do Wszystkich Świętych następuje istotny moment uroczystości: przez włożenie rąk i modlitwę konsekracyjną Ksiądz Biskup wyświęca nowych kapłanów, których nazywa się neoprezbiterami. Ręce na kandydatów nakładają wszyscy zgromadzeni kapłani.

Po udzieleniu święceń następują obrzędy, które mają "wyrazić i dopełnić w sposób symboliczny dokonywane misterium" (KKK 1574). Księża Proboszczowie ubierają neoprezbiterów w szaty kapłańskie: stułę i ornat.

Z kolei Ksiądz Biskup namaszcza dłonie neoprezbiterów olejem Krzyżma świętego [namaszczenie krzyżmem świętym jest znakiem specjalnego namaszczenia przez Ducha Świętego, który czyni owocną ich posługę (KKK 1574)], a następnie wręcza im dary ofiarne - chleb i kielich z winem oraz przekazuje im znak pokoju. Znaku pokoju udzielają również wszyscy zgromadzeni kapłani.

Po udzieleniu znaku pokoju rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Neoprezbiterzy z Księdzem Arcybiskupem i Przełożonymi seminaryjnymi odprawiają pierwszą Mszę Świętą koncelebrowaną.


Zdjęcia: alumn Rafał ProcekNEOPREZBITERZY 2010Ks. Karol Barciok

Z parafii św. Jerzego w Rydułtowach.Ks. Bartłomiej Bober

Z parafii Miłosierdzia Bożego w Żorach.Ks. Tomasz Cyganik

Z parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym.Ks. Paweł Kaczmarczyk

Z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Roju.Ks. Artur Kozik

Z parafii MB Bolesnej Brzęczkowicach.Ks. Marek Lampa

Z parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Brynowie.Ks. Dawid Lubowiecki

Z parafii śś. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach.Ks. Krzysztof Michalik

Z parafii Ducha Świętego w Chorzowie.Ks. Jacek Pawlus

Z parafii MB Różańcowej w Katowicach - Zadolu.Ks. Mateusz Pietruszka

Z parafii NSPJ w Brzezinach Śląskich.Ks. Jacek Pinocy

Z parafii Św. Antoniego z Padwy w Zgoniu.Ks. Robert Rosiak

Z parafii Św. Augustyna w Lipinach Śl.


Ks. Łukasz Rudnik

Z parafii Św. Mikołaja w Bujakowie.Ks. Bartłomiej Sajdok

Z parafii Św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu Starym.Ks. Piotr Stoll

Z parafii Bł. Karoliny w Tychach.Ks. Łukasz Szromek

Z parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach.Ks. Łukasz Walaszek

Z parafii Św. Wojciecha w Radzionkowie.


________________________________________________________________________________